Zabranie marzec 2016. Nowy zarząd TMP Passaria

Towarzystwo Miłośników Pasłęki „Passaria”

KOMUNIKAT nr 2/2016

_______________________________________________________________________________________

Szanowni Koledzy

W dniu 05 marca 2016 r. odbyło się Walne Zebranie TMP „Passaria” (drugi termin). Podobnie jak poprzednio spotkaliśmy się w świetlicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Kortowie.

Tym razem frekwencja dopisała przybyło ponad 75% Członków Stowarzyszenia, co pozwoliło

po udzieleniu przez zebranych absolutorium ustępującemu Zarządowi – na przeprowadzenie wyborów

Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję, tj. zgodnie z zapisami naszego Statutu – na 4 lata.

Do Zarządu zostali wybrani: Jacek Rząsa, Piotr Piskorski, Andrzej Kapusta, Grzegorz Myka, Paweł Dowgwiłłowicz, Bartłomiej Kostrzewski i Bartłomiej Czarnecki.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Marcin Macieszczak, Krzysztof Maternik i Mariusz Sawicki.

Rozdzieliliśmy funkcje i związane z tym zadania. Poniżej przedstawiamy skład zarządu i dane teleadresowe poszczególnych jego członków.

funkcja i zadania

imię i nazwisko

telefon

e-mail

Prezes

Piotr Piskorski

601 841 334

piotr.piskorski61@gmail.com

(koordynacja działań zarządu)

V-ce Prezes ds. Gospodarki

Andrzej Kapusta

669 220 400

kasta@infish.com.pl

(zarybienia, odłowy)

V-ce Prezes ds. ochrony rzeki

Jacek Rząsa

695 662 157

fario1@interia.pl

(kłusownictwo, zanieczyszczenia)

Skarbnik

Bartłomiej Kostrzewski

503 013 700

bartek.kostrzewski@gmail.com

(opłaty członkowskie, finanse Towarzystwa)

Sekretarz

Grzegorz Myka

604 360 066

gmyka@poczta.onet.pl

(sprawy administracyjne Towarzystwa)

Członek Zarządu

Paweł Dowgwiłłowicz

506 137 108

pablo3@op.pl

(opieka prawna)

Członek Zarządu

Bartosz Czarnecki

507 631 200

bczarnecki82@wp.pl

(współpraca )

Dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyliście.

Poza wyborami Władz Stowarzyszenia, Walne Zebranie przegłosowało istotne zmiany w statucie. Obecnie Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek udziału w Walnych Zebraniach. Na Walnym Zebraniu mogą być podejmowane uchwały zmieniające Statut – do czego wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania (do tej pory 1/2).

W.w. pozwolą na bardziej sprawne działanie Towarzystwa w przyszłości.

Ponadto odbyły się dyskusje nad kilkoma istotnymi zagadnieniami. Część z nich uporządkowaliśmy odpowiednio do woli zebranych – zostały uchwalone przez przybyłych jednogłośnie. Przegłosowano – tym samym wprowadzono następujące zasady:

  • Walne Zebrania będą zwoływane w soboty lub niedziele;

  • Zarząd został upoważniony do określania konsekwencji za nieobecność na Walnym Zebraniu;

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat nr 2/2016 Towarzystwo Miłośników Pasłęki „Passaria” – 2/2016 kwiecień’2016

Strona 1 z 2

także zdecydowaliśmy, że:

  • dofinansujemy Straż Rybacką działającą przy ZO PZW w Olsztynie kwotą 2000,- zł, ze wskazaniem na pokrycie kosztów paliwa wykorzystywanego na kontrole prowadzone nad Pasłęką.

Ponadto po dość długiej dyskusji dotyczącej wprowadzenia zakazu stosowania kotwic, podczas wędkowania na odcinku Pasłęki objętym zezwoleniami, temat nie został poddany pod głosowanie. Uznaliśmy, że na obecnym etapie wystarczającą – formalnie wprowadzoną - regulacją jest obowiązek stosowania haków bezzadziorowych (także kotwic bezzadziorowych).

Zarząd Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria”