Wydarzenia

 • Walne zebranie TMP "Passaria"

  W dniu 05 marca 2016 r. odbyło się Walne Zebranie TMP „Passaria” (drugi termin). Podobnie

  jak poprzednio spotkaliśmy się w świetlicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Kortowie. … więcej

 • Liczenie gniazd tarłowych

  Od kilku lat jesienią członkowie TMP Passaria wykonują inwentaryzację gniazd tarłowych pstrągów potokowych w Pasłęce i jej dopływach. W 2015 roku warunki liczenia gniazd w Pasłęce były bardzo … więcej

 • Sprzątanie Pasłęki 2015

  Sprzątanie Łyny, Pasłęki i jej dopływów stało się jednym z elementów dbałości o warmińskie rzeki. Od wielu lat członkowie stowarzyszenia TMP Passaria zbierają śmieci pozostawione w … więcej

 • Ochrona tarlisk 2014r.

  W  okresie od 21.10 do 20.12.2014 przeprowadzono kontrole miejsc tarłowych nad rz.Pasłęką i Łukcianką.  W akcji ochrony tarlisk wzięło udział 32 członków TMP "Passaria". Do końca … więcej

 • Mówimy NIE dla regulacji rzek.

   

  List poparcia dla protestu wobec planów regulacji rz. Bóbr

   

  Informację o planach regulacji 7 km biegu rzeki Bóbr w okolicach miejscowości Wojanów przyjęliś … więcej

 • Sobota z potokowcem

   W dniu 29.11.2014 w wylęgarni w Komorowie odbyły się warsztaty pstrągowe- "Dzień z pstrągiem.

   Od rana pomagaliśmy w przeprowadzeniu tarła pstrągów potokowych hodowanych w … więcej

 • Niecodzienne znalezisko

   

  Zn. TMP/OŚ/01/2014                             & … więcej

 • Odłowy kontrolne na rzece Łukciance

   

  Sprawozdanie z odłowów kontrolnych ryb przeprowadzonych w rzece Łukciance

  Odłowy ryb przeprowadzono w kwietniu 2014 roku. W odłowach uczestniczyło 9 członków PZW, należących do … więcej