Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Konferencja-„Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w województwie warmińsko-mazurskim”

  W dniu 12.12.2014 w Lidzbarku Warmińskim,odbyła się konferencja „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” na którą dostaliśmy zaproszenie. Obecny na…

Towarzystwo Miłośników Pasłęki "Passaria"

Niecodzienne znalezisko

  Zn. TMP/OŚ/01/2014                                                                           Olsztyn  2014-05- 15                                                                             Pan Stanisław Dąbrowski                                                                  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska                                                                  ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn Szanowny Panie Dyrektorze, chciałbym poinformować, że dzięki obecności w rezerwacie nad Pasłęką,…

34567