Prezes - Piotr Piskorski - 601 841 334
Skarbnik - Bartek Kostrzewski-503 013 700
Wydawanie pozwoleń imiennych - Jacek Rząsa - 695662157

Adres do korespondencji - 10-518 Olsztyn, ul. Mazurska 2/4

  • SKŁADKA CZŁONKOWSKA - obejmuje -  wpisowe, składki członkowskie, nieodpracowane dni . NR KONTA 36194010763109260300010000
  • NA CELE STATUTOWE - obejmuje - tylko opłata za dniówki za łowienie w rezerwacie NR KONTA 84194010763109260300020000
  • 1 % PODATKU - NR KONTA 35194010763109260300030000