• Home
  • /
  • Category Archives: Wieści znad rzeki

Minóg strumieniowy – ciekawostka z odłowów

  Rodzima ichtiofauna Polski oprócz ryb reprezentowana jest przez cztery gatunki minogów. Liczebność tych najprymitywniejszych kręgowców w ostatnich kilkudziesięciu latach w Polskich wodach znacznie zmalała. Główne przyczyny ich wymierania związane są z przekształceniami ekosystemów wodnych. Zabudowa hydrotechniczna, przekształcenia koryt rzecznych oraz zanieczyszczenia były przyczynami spadku liczebności wielu gatunków ryb, w tym również minogów. W trakcie…

Sprzątanie Pasłęki 2015

  Sprzątanie Łyny, Pasłęki i jej dopływów stało się jednym z elementów dbałości o warmińskie rzeki. Od wielu lat członkowie stowarzyszenia TMP Passaria zbierają śmieci pozostawione w wodzie i nad brzegami rzek. W tym roku w ostatnim dniu kwietnia wspólnie z uczniami gimnazjum w Łukcie sprzątaliśmy fragmenty Pasłęki i Łukcianki oraz las w pobliżu rezerwatu…

Odłowy narybku

  Po kilku latach przerwy powróciliśmy do wiosennych odłowów narybku pstrąga potokowego. Wylęg tego gatunku corocznie wpuszczany jest do dopływów Pasłęki. Niewielkie strumienie uchodzące do Pasłęki pomimo tego, że zostały w znacznym stopniu uregulowane i płynie nimi kilkakrotnie mniej wody niż kilkadziesiąt lat temu, wciąż mogą być dobrym siedliskiem dla juwenalnych pstrągów. Łukcianka i Rentynka…

Zarybienie wylęgiem

Członkowie Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria” od wielu lat aktywnie uczestniczą w zarybieniach prowadzonych wspólnie z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie. w dniu 7 maja 2015 r. odbyło się kolejne już zarybienie. Do górnej Pasłęki, Miłakówki i Rentynki wpuszczono narybek letni pstrąga potokowego. Ryby były w dobrej kondycji.  Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim osobom pomagającym w trakcie…

Regulacja Pasłęki w Tomarynach

Jeden z klubowiczów stwierdził samowolne prace melioracyjne brzegów Pasłęki w miejscowości Tomaryny. Sprawa została zgłoszona na Policję. O przebiegu sprawy poinformujemy. TMP wystosowało pismo do Policji w Gietrzwałdzie o uzasadnionym podejrzeniu bezprawnej melioracji  w obrębie rezerwatu „Ostoja bobrów na rz. Pasłęce” Towarzystwo Miłośników                                                                                Olsztyn 08.04.2015 Pasłęki „Passaria” Ul. Ratuszowa 17/4 10-545 Olsztyn                                                                Komisariat Policji…

Nielegalna wycinka drzew w obrębie rezerwatu

  10 kwietnia 2015r. stwierdziliśmy nieuprawnioną wycinkę drzew w obrębie rezerwatu na brzegu Pasłęki w okolicach wsi Kasztanowo. O sprawie poinformowaliśmy Urząd Miasta i Gminy Miłakowo oraz RDOŚ w Olsztynie. Olsztyn 07 kwietnia 2015 r. Urząd Gminy w Miłakowie Niniejszym  zawiadamiamy o uzasadnionym podejrzeniu bezprawnego wycięcia drzew w okolicy miejscowości Kasztanowo W trakcie oględzin terenów położonych…

Zmętnienie rzeki Pasłęki

Stowarzyszenie Miłośników Pasłęki „PASSARIA” 10-116 Olsztyn ul. Ratuszowa 7/4 www.passaria.org TMP/OŚ/01/2015                                                                                                                                                              …

12345