• Home
  • /
  • Category Archives: Sprawy organizacyjne
Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Spotkanie w Wojciechach

  Informujemy, że w dniach 26-27.04.2013 Stowarzyszenie Passaria organizuje tradycyjne spotkanie w Wojciechach nad Pasłęką.  W programie :  26.04 o godz. 19:00 uroczysta biesiada , pokaz slajdów i filmów wędkarskich i nocne wędkarzy rozmowy. 27.04 – do godz. 12:00 zawody towarzyskie o największego pstrąga .  Koszt imprezy 130,00 PLN ( kolacja z noclegiem), śniadanie uczestnicy…

Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Patrole ekologiczne 2013

  Zachęcamy wszystkich członków TMP PASSARIA do brania udziału w tzw. „patrolach ekologicznych”, których zadaniem jest zlokalizowanie w terenie i wyeliminowanie (poprzez dalsze działania władz Towarzystwa) zagrożeń dla ekosystemu rzeki Pasłęki i jej dopływów.   Ww. patrole będą zaliczane na poczet dni odpracowanych na rzecz TMP PASSARIA.  Osoby chętne do podjęcia się ww. projektu (najlepiej w…

Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Walne zebranie członków Stowarzyszenia

  17.01.2013 – odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o godz. 18.00 w Resturacji „Sielanka” w Gietrzwałdzie. Zebranie prowadził Prezes Towarzystwa – Piotr Piskorski.             Omówiono działalność Towarzystwa w roku ubiegłym (2012), prace które trwają obecnie, plany na rok 2013, oraz sprawy bieżące (zgłoszone na zebraniu).  Jako tematy i zagadnienia którym poświęcono najwięcej uwagi warto wymienić:…

Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Ewidencja połowów 2012

  Dane statystyczne z naszych rejestrów połowów w roku 2012 opracował v-ce Prezes Towarzystwa – Andrzej Kapusta. Analizując dane z kilku kolejnych lat można stwierdzić, że populacja pstrąga potokowego w rzece Pasłęce ma się dobrze, jednak niepokój budzi stosunkowo mały udział łowionych ryb młodych (wypuszczanych – niewymiarowych). Dobrym pomysłem okazał się obowiązujący wymiar widełkowy (40-50)…

Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Identyfikacja zagrożeń zlewni rzeki Pasłęki

  KOMUNIKAT NR 3/2012 Szanowni Koledzy Towarzystwo Miłośników Pasłęki PASSARIA, realizując jeden z celów statutowych, zaprasza wszystkich członków Towarzystwa do realizacji projektu pod nazwą: „Identyfikacja zagrożeń oraz monitoring zanieczyszczeń w zlewni rzeki Pasłęki”. Naszym zadaniem będzie zlokalizowanie w terenie i wyeliminowanie (poprzez dalsze działania władz Towarzystwa) zagrożeń dla ekosystemu rzeki Pasłęki i jej dopływów. Celem…

Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Lustracja zagrożeń

  10.10.2012 – członkowie stowarzyszenia wraz z przedstawicielami ZMiUW w Olsztynie wzięli udział w lustracji zagrożeń jakie miałaby stwarzać dla okolicznych rolników rz. Łukta – nie stwierdzono logicznych powodów dla prowadzenia kolejnych prac w korycie rzeki. Wstępnie uzgodniono plan współdziałania w dziedzinie renaturalizacji rz. Łukty, która była niegdyś i dalej powinna być cennym tarliskiem ryb z…

1234