• Home
  • /
  • Author: passaria@passaria.org
Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Walne Zgromadzenie Członków TMP „Passaria”

Szanowni Koledzy W sobotę 12 stycznia 2019 r. w świetlicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Kortowieodbyło się Walne Zgromadzenie Członków TMP „Passaria”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie – obecnych było 70% członków naszej organizacji, co pozwala uznać wszystkie podjęte na zebraniu uchwały jako ważne.             Zabranie poprowadził Prezes – Piotr Piskorski, zgodnie z poniższym porządkiem: Omówienie aktualnych spraw w działalności Stowarzyszenia. Sprawozdanie…

tmp Passaria

Odłowy tarlaków 2018

W listopadzie 2018 odbył się połowu tarlaków pstrąga potokowego. W efekcie prac regulacyjnych bardzo ograniczona została powierzchnia habitatów dogodnych do tarła dla pstrągów w Pasłęce. W Pasłęce i jej dopływach powierzchnia tarlisk została bardzo ograniczona przez co samice wielokrotnie składają ikrę w tych samych miejscach, niszcząc gniazda innych pstrągów. Dlatego odławiamy niedużą ilość pstrągów z…

Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

TMP „Passaria” organizacją pożytku publicznego

Miło jest nam poinformować, że po wielu latach starań Stowarzyszenie Miłośników Pasłęki „Passaria” zostało wpisane na listę organizacji pożytku publicznego pod numerem 1570. Jesteśmy przekonani, że uznanie naszej organizacji za godną pojawienia się w takim towarzystwie, wpłynie pozytywnie na jej wizerunek i przysporzy nowych zwolenników.  Jeśli chcemy mieć fundusze na inwestycje, zarybienia i przywrócenie Pasłęce…

Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Walne zebranie -03 marca 2018r.

Towarzystwo Miłośników Pasłęki „Passaria” KOMUNIKAT nr 2/2018____________________________________________________________ Szanowni Koledzy W sobotę 3 marca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie TMP „Passaria”. Podobnie jak ostatnio spotkaliśmy się w świetlicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Kortowie.      Frekwencja dopisała – co cieszy i pozwala na pozytywne myślenie o przyszłości naszej organizacji. Dziękujemy za to wszystkim obecnym na zebraniu  i…

zanieczyszczenie rzeki

Akcje antykłusowicze

  Członkowie TMP Passaria przeprowadzili 9 akcji antykłusowniczych, w których udział wzięło 14 osób. W ochronie rezerwatu od kilku lat współpracujemy z grupą Ochotniczej Straży Rybackiej działającą przy ZO PZW w Olsztynie. W 2017 roku przekazaliśmy dla tej grupy 2000 PLN na zakup sprzętu i ubrań. Strażnicy ci, działając wspólnie z członkami naszego stowarzyszenia skontrolowała…

Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria” za 2017 rok

Olsztyn  2017-12-21                                                              Pani Małgorzata Krupa Regionalny Konserwator Przyrody w Olsztynie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska                                                               w Olsztynie Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria” za 2017 rok  W roku 2017­­ członkowie naszego stowarzyszenia kontynuowali działalność statutową wspierając działania RDOŚ i ZO PZW w Olsztynie. Intensywność połowów na terenie rezerwatu Członkowie TMP Passaria poławiali ryby…

tarło pstrąga potokowego

Odłowy tarlaków 2017

Po kilku latach przerwy powróciliśmy do połowu tarlaków pstrąga potokowego. Pasłęka i jej dopływy w znacznym stopniu zostały uregulowane. W efekcie prac regulacyjnych bardzo ograniczona została powierzchnia habitatów dogodnych do tarła dla pstrągów. Tarło pstrągów potokowych w północno-wschodniej Polsce odbywa się od października do grudnia. Na tarliska wybierane są miejsca o szybkim przepływie wody i…

Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Sprawozdanie z zebrania TMP „Passaria” w październiku 2017r

Towarzystwo Miłośników Pasłęki „Passaria” KOMUNIKAT nr 1/2017 Szanowni Koledzy W sobotę 21 października 2017 r. odbyło się Walne Zebranie TMP „Passaria”. Spotkaliśmy sięw świetlicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Kortowie.     Frekwencja dopisała, co pozwoliło na podjęcie szeregu uchwał zbliżających nasdo szczęśliwego zakończenia ciernistej drogi ku przekształceniu w stowarzyszenie pożytku publicznego.Jednogłośnym głosowaniem potwierdziliśmy wolę przekształcenia TMP ”Passaria” w…

Odłowy narybku

Zarybienia i odłowy narybku

  W niektórych dopływach Pasłęki pstrągi potokowe bardzo licznie przystępowały do tarła. Niestety ze względu na zabudowę hydrotechniczną (jazy) i regulację koryt, utraciły siedliska potrzebne do rozrodu. Pomimo tych przekształceń woda w dalszym ciągu jest chłodna i przynajmniej w wybranych odcinkach wciąż ma dobrą jakość. W wielu polskich strumieniach prowadzone są zarybienia wylęgiem pstrąga potokowego,…

tarlisko pstrąga potokowego

Ochrona tarlisk i liczenie gniazd

W okresie od października do grudnia 2017 r. członkowie TMP Passaria uczestniczyli w patrolach związanych z monitoringiem tarlisk i liczeniem gniazd pstrąga potokowego. W tym roku ochrona tarlisk była wspomagana przez system monitoringu rejestrujący osoby i zwierzęta przebywające w pobliżu miejsc rozrodu pstrągów potokowych. Liczyliśmy gniazda pstrągów potokowych w górnym biegu Pasłęki oraz w trzech…

1234