• Home
  • /
  • Author: passaria@passaria.org

Ocena efektywności zarybień 2022

Pasłęka wraz ze strumieniami do niej uchodzącym w górnym biegu jest intensywnie zarybiana różnymi formami juwenalnych pstrągów potokowych. Zarybienia wynikają z zapisów umowy pomiędzy Skarbem Państwa – reprezentowanym przez dyrektora RZGW w Gdańsku, a użytkownikiem rybackim (PZW Olsztyn). Ocena efektywności zarybień jest jednym z elementów wspomagających adaptacyjne zarządzanie populacjami ryb.

Czas tarła i lokalizacja gniazd pstrąga potokowego 2023

Liczenie gniazd tarłowych pstrągów potokowych w górnej Pasłęce z dopływami wykonujemy od 2013 roku. W ostatnim roku stwierdzono 109 kopców gniazdowych. Biorąc pod uwagę rozmiary kopców oraz obserwacje wielokrotnego tarła samic w tych samych miejscach liczbę gniazd tarłowych oceniono na 167. Ze względu na konieczność ochrony bezcennych tarlisk ich lokalizacja nie została publicznie wskazana. Stosowny…

123