• Home
  • /
  • Author: passaria@passaria.org
Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Walne Stowarzyszenia – podsumownie 2021 r

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Pasłęki „PASSARIA” z dnia 19 lutego 2022 r. I. W dniu 19 lutego 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków TMP „PASSARIA” w sali zebrań PZW Olsztyn ul. Bałtycka. Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o § 23 pkt 2 i § 24 pkt 1…

Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Nowe porozumienie ZO PZW w Olsztynie

Towarzystwo Miłośników Pasłęki PASSARIA powstało w celu ochrony wód pstrągowych i populacji ginących gatunków ryb na terenie Warmii i Mazur. W ciągu tych ponad 30 lat, jakie minęły od momentu powstania Passarii, założono i rozwiązano wiele innych podobnych nam organizacji. W międzyczasie z mapy Polski zniknęło też “kilka” mniejszych i większych rzek pstrągowych. Niestety Pasłęka…

Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Walne zgromadzenie TMP Passaria 2020

Towarzystwo Miłośników Pasłęki „Passaria” KOMUNIKAT nr 1/2020 Szanowni Koledzy W sobotę 11 stycznia 2020 r. w świetlicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Kortowieodbyło się Walne Zgromadzenie Członków TMP „Passaria”.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie – obecnych było 76% członków naszej organizacji, co pozwala uznać wszystkie podjęte na zebraniu uchwały jako ważne. Zabranie poprowadził Prezes – Piotr…

123