Zarybienia 2022

TMP Passaria aktywnie wspierało Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie (PZW Olsztyn) w zarybieniach obwodów rybackich dorzecza górnej Pasłęki.

Juwenalne formy pstrąga potokowego wpuściliśmy do wszystkich obwodów rybackich w zlewni Pasłęki użytkowane rybacko przez PZW Olsztyn. Obwody rybackie rzeki Giłwa nr 4, rzeki Morąg nr 2 oraz rzeki Miłakówka nr 3 zostały zarybione wylęgiem żerującym pstrąga potokowego w dniu 13 marca 2022 roku. W sumie w tym dniu wpuściliśmy do rzek 123750 osobników tego gatunku. Z kolei w dniu 23 maja 2022 roku do wód obwodów rybackich rzeki Pasłęka nr 6 oraz rzeki Pasłęka nr 8 wpuściliśmy 38500 osobników narybku letniego pstrąga potokowego.

W akcjach zarybieniowych wzięło udział 24 członków TMP Passaria korzystając z prywatnych środków transportu. Prawidłowe, zgodne z zasadami sztuki rybackiej przeprowadzenie zarybień jest podstawą ich sukcesu. Stąd nasze wsparcie – merytoryczne i praktyczne dla ZO PZW będzie kontynuowane w kolejnym sezonie.

Dodaj komentarz