Ocena efektywności zarybień 2022

Pasłęka wraz ze strumieniami do niej uchodzącym w górnym biegu jest intensywnie zarybiana różnymi formami juwenalnych pstrągów potokowych. Zarybienia wynikają z zapisów umowy pomiędzy Skarbem Państwa – reprezentowanym przez dyrektora RZGW w Gdańsku, a użytkownikiem rybackim (PZW Olsztyn). Ocena efektywności zarybień jest jednym z elementów wspomagających adaptacyjne zarządzanie populacjami ryb.

Ocenę efektywności zarybień prowadzimy w strumieniach Łukcianka oraz Rentynka (Dopływ spod Jonkowa, Struga Trojańska). Dębowski (1989) wykazał, że przed regulacją oba strumienie miały znaczny wpływ na naturalną rekrutację pstrąga potokowego. Po regulacji brzegów, prostowaniu biegu strumieni oraz budowie progów utrudniających, a w niektórych przypadkach uniemożliwiających migrację ryb na tarliska, istotnie zmalała naturalna rekrutacja juwenalnych pstrągów. Zarybienia są wiec działaniem kompensacyjnym. Ocena efektywności zarybień polega na przeprowadzeniu elektropołowów, na podstawie których określamy zagęszczenie i przyrosty pstrągów w pierwszych latach życia.

W dniach 19-25 marca oraz 18 maja 2021 r. przeprowadzono elektropołowy ryb. Wzięło w nich udział 33 członków TMP Passaria wspomagając pracowników ZO PZW w Olsztynie. Złowione ryby zidentyfikowano do gatunku, policzono i zmierzono. Wszystkie pstrągi potokowe złowione w strumieniu Łukcianka zostały przeniesione do Pasłęki. Połowy kontrolne w strumieniu Rentynka wykazały bardzo małe zagęszczenie narybku, wynoszące <1 os./1000 m2 dna rzeki. Dlatego wszystkie ryby złowione w tym strumieniu wypuszczono w miejscu połowu. Wszystkie pozostałe gatunki wypuszczono w miejscu złowienia. Oprócz pstrągów potokowych w strumieniu Rentynka złowiono następujące gatunki: minóg strumieniowy, strzebla potokowa, ciernik, cierniczek oraz szczupak. W strumieniu Łukcianka złowiono następujące gatunki: pstrąg potokowy, ciernik, cierniczek, płoć, okoń, szczupak, minóg strumieniowy, piskorz i karaś pospolity.

W strumieniu Łukcianka zagęszczenie narybku pstrąga potokowego analizowano na ośmiu stanowiskach. W sumie złowiono 852 pstrągi potokowe, w tym 94% ryb w wieku 1+. Rozkład długości potwierdził dominację ryb w wieku 1+. Zagęszczenie narybku pstrąga potokowego wahało się 1,6 do 15,9 os./100 m2 dna rzeki. Zagęszczenie narybku pstrąga potokowego na tych samych stanowiskach w 2021 roku wynosiło od 2,1 do 20,6 os./100 m2. Największe zagęszczenie narybku stwierdziliśmy na stanowiskach zlokalizowanych w otoczeniu lasu lub mozaiki lasu i łąk. Drzewa rosnące nad brzegami strumieni zacieniały ich koryta oraz urozmaicały strukturę, a rumosz drzewny wzbogacał strukturę uregulowanego cieku. Nasze badania skłaniają do wniosku, że dopływy Pasłęki wymagają pilnej renaturyzacji. Wieloletnie zarybienia w bardzo małym stopniu kompensują straty populacji tego gatunku powstałe w efekcie przekształceń siedliskowych.

Dodaj komentarz