Czas tarła i lokalizacja gniazd pstrąga potokowego 2023

Liczenie gniazd tarłowych pstrągów potokowych w górnej Pasłęce z dopływami wykonujemy od 2013 roku. W ostatnim roku stwierdzono 109 kopców gniazdowych. Biorąc pod uwagę rozmiary kopców oraz obserwacje wielokrotnego tarła samic w tych samych miejscach liczbę gniazd tarłowych oceniono na 167. Ze względu na konieczność ochrony bezcennych tarlisk ich lokalizacja nie została publicznie wskazana. Stosowny i szczegółowy raport w temacie otrzymał RDOŚ w Olsztynie.

Akcję liczenia gniazd będziemy kontynuowali w następnych latach.

Dodaj komentarz