Zarybienia 2023

TMP Passaria aktywnie wspierało Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie (PZW Olsztyn) w zarybieniach obwodów rybackich dorzecza górnej Pasłęki

Juwenalne formy pstrąga potokowego wpuściliśmy do wszystkich obwodów rybackich w zlewni Pasłęki użytkowane rybacko przez PZW Olsztyn. Obwody rybackie rzeki Giłwa nr 4, rzeki Morąg nr 2 oraz zostały zarybione wylęgiem żerującym pstrąga potokowego w dniu 12 kwietnia 2023 roku. W sumie w tym dniu wpuściliśmy do rzek 13000 osobników tego gatunku. Z kolei w dniu 15 maja 2023 roku do wód obwodów rybackich rzeki Miłakówka nr 3, rzeki Pasłęka nr 6 oraz rzeki Pasłęka nr 8 wpuściliśmy 47500 osobników narybku letniego pstrąga potokowego. Wszystkie ryby przed zarybieniem zostały poddane znakowaniu w wodnym roztworze Alizaryny Red S. Znakowanie juwenalnych pstrągów potokowych ma na celu weryfikację efektywności zarybień oraz ocenę sukcesu rozrodu naturalnego tego gatunku w Pasłęce.

Dodaj komentarz