Zadrzewienia Pasłęki 2023

Podobnie, jak w latach ubiegłych, również w tym roku, w dniu 23 marca, członkowie naszego stowarzyszenia przeprowadzili obsadzenie brzegów rzeki Pasłęki około 400stoma sadzonkami olchy.

Akcję uzgodniono z RDOŚ, LP i właścicielami gruntów. Każda sadzonka została opalikowana i zabezpieczona siatką drucianą przed bobrami. W akcji wzięło udział 35 członków Passarii wraz z rodzinami oraz pracownicy ZO PZW w Olsztynie a także Pan Poseł Michał Wypij. Drzewka posadzone w ciągu ostatnich 4 lat w zdecydowanej większości przyjęły się a niektóre przekraczają wysokość 4m. Wszystkie koszty – sadzonki, paliki, siatka oraz transport i prace nad rzeką w całości sfinansowało TMP Passaria.

Niestety wciąż natykamy się na przypadki samowolnej wycinki drzew w obrębie rezerwatu. O każdym z nich informujemy RDOŚ w odrębnych pismach.

Działania nasze mają na zadaniu wsparcie RDOŚ w Olsztynie w realizacji Pkt 9 zarządzenia Nr 63 z dnia 31.10.2019 – zadrzewianie brzegów na odcinkach łąkowych, gdzie wskutek melioracji rzeki pozbawione są naturalnej ochrony przed nagrzewaniem oraz erozją.

Dodaj komentarz