Patrole nad rzeką, ochrona tarlisk i akcje antykłusownicze

W każdym przypadku przebywania na terenie rezerwatu, członkowie Passarii mają obowiązek zwracać uwagę na wszelkie naruszenia przepisów dotyczących ochrony przyrody i składać raport w tej sprawie na ręce Zarządu.

W sezonie 2023 przeprowadzono w sumie 19 patroli nad rzeką Pasłęką. W akcjach udział wzięło 39 osób. Przekroczeń nie stwierdzono. Nadal znajdujemy nad rzeką ślady obecności kłusowników (urwane spławiki i samołówki) lecz są to w naszej ocenie przypadki sporadyczne.

Zgodnie z planem zmorzyliśmy patrole w czasie tarła pstrągów. Bardzo dobrze w tej kwestii układała się nam współpraca z ZO PZW w Olsztynie i ze Społeczną Strażą Rybacką przy ZO PZW w Olsztynie. Z informacji uzyskanych w ZO PZW w Olsztynie wynika, że teren rezerwatu „Ostoja Bobrów na rz. Pasłęce” był kontrolowany w sezonie 2023 przez SSR z Olsztyna, Ostródy i Lidzbarka ponad 20 razy.

W celu poprawy jakości monitoringu chronionego terenu zakupiliśmy również 3 nowe foto pułapki, które w nadchodzącym sezonie będą pracowały na terenie rezerwatu w miejscach zagrożonych kłusownictwem. Na jesieni będą to bez wątpienia okolice tarlisk pstrąga. Środki na ten cel uzyskaliśmy dzięki grantowi firmy Budimex, która remontowała drogę i most w Pelniku. Firma Budimex pokryła również koszty zakupu czytników mikro-chipów, którymi znakujemy pstrągi w celu badania ich zwyczajów.

Dodaj komentarz