Ochrona Pasłęki

Patrole nad rzeką, ochrona tarlisk i akcje antykłusownicze – 2021

W każdym przypadku przebywania na terenie rezerwatu, członkowie Passarii mają obowiązek zwracać uwagę na wszelkie naruszenia przepisów dotyczących ochrony przyrody i składać raport w tej sprawie na ręce Zarządu.


W sezonie 2021 przeprowadzono w sumie 18 patroli nad rzeką Pasłęką. W akcjach udział wzięło 50 osób. Złapano jedną osobę wędkującą bez uprawnień oraz udaremniono rozpoczęcie połowu przez trzech mieszkańców wsi Łukta. Na miejsce wezwano Policję, która wylegitymowała te osoby.


Dzięki tego rodzaju działaniom członków naszego stowarzyszenia, które prowadzimy od ponad 25 już lat, obecność kłusowników na terenie rezerwatu została poważnie ograniczona. Nadal znajdujemy jednak nad rzeką ślady obecności kłusowników (urwane spławiki i samołówki) lecz są to w naszej ocenie przypadki sporadyczne. Mamy nadzieję, że dobrze rokująca współpraca z SSR będzie przynosiła pozytywne skutki.

Zakup drona dla SSR w Olsztynie

W celu wsparcia dla Społecznej Straży Rybackiej przy ZO PZW w Olsztynie, Stowarzyszenie Passaria zakupiło nowoczesnego drona z termowizją i przekazało to urządzenie Komendantowi SSR. Bez wątpienia pozwoli to na lepszą ochronę rezerwatu. Tym samym kontynuujemy współpracę z SSR oraz ZO Polskiego Związku Wędkarskiego, która układa się bardzo dobrze.

W celu poprawy jakości monitoringu chronionego terenu zakupiliśmy również 2 foto pułapki, które zostały umieszczone nad rzeką.

Dodaj komentarz