Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Walne Stowarzyszenia – podsumownie 2021 r

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Pasłęki „PASSARIA” z dnia 19 lutego 2022 r. I. W dniu 19 lutego 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków TMP „PASSARIA” w sali zebrań PZW Olsztyn ul. Bałtycka. Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o § 23 pkt 2 i § 24 pkt 1…