Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Nowe porozumienie ZO PZW w Olsztynie

Towarzystwo Miłośników Pasłęki PASSARIA powstało w celu ochrony wód pstrągowych i populacji ginących gatunków ryb na terenie Warmii i Mazur. W ciągu tych ponad 30 lat, jakie minęły od momentu powstania Passarii, założono i rozwiązano wiele innych podobnych nam organizacji. W międzyczasie z mapy Polski zniknęło też “kilka” mniejszych i większych rzek pstrągowych. Niestety Pasłęka również nie uchroniła się przed wpływami cywilizacji. Od lat obserwujemy stopniowe pogarszanie się stanu środowiska, obniżanie się poziomu wód gruntowych i idącą za tym degradację kolejnych siedlisk cennych przyrodniczo gatunków roślin i zwierząt. Walczymy jednak ze wszystkimi tymi zjawiskami wspierając podmioty odpowiedzialne za ich monitoring i kontrolę. Współpraca z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz gospodarzem wody – ZO PZW w Olsztynie, układa się bardzo dobrze a nasza pomoc jest oceniana wysoko. Ostatnie owoce tej współpracy to nasz wkład w kształt zarządzenia o Zadaniach Ochronnych dla rezerwatu oraz nowe porozumienie z ZO PZW w Olsztynie (jego treść udostępniamy poniżej).

W myśl ww. dokumentów zezwolenia na wędkowanie na odcinkach Pasłęki i Giłwy należących do obwodów rybackich nr 4, 6 i 8  dostępne są dla wszystkich członków PZW, którzy opłacili znaczek wody górskie + Pasłęka w okręgu olsztyńskim oraz spełnili dodatkowe wymagania opisane w regulaminie udostępnionym na stronie ZO PZW w Olsztynie (Okręg PZW w Olsztynie). W uznaniu wkładu finansowego i rzeczowego w ochronę i pomoc w gospodarowaniu na terenie rezerwatu członkowie stowarzyszenia mają pierwszeństwo w korzystaniu z zezwoleń na wędkowanie na tym terenie.

Zachęcamy więc wszystkich do korzystania z legalnych form rekreacji na terenie Rezerwatu Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce. Jednocześnie informujemy, że wszelkie wykryte próby łamania obowiązujących tu przepisów, spotkają się – tak jak dotychczas – z naszą stanowczą reakcją.

Zapraszamy w nasze szeregi. Razem możemy więcej 🙂

TMP PASSARIA

Dodaj komentarz