Sztuczne tarliska


Szykujemy się do budowy sztucznych tarlisk. Jeszcze dużo pracy przed nami. Pierwszy, istotne kroki zrobione. W wytypowanych miejscach zrobiliśmy pomiary geodezyjne i na ich podstawie powstało opracowanie pt. „Ekspertyza dotycząca możliwości i celowości rewitalizacji wybranych fragmentów systemu rzeki górna Pasłęka z dopływami celem rewitalizacji siedliska 3260 (rzeki włosienicznikowe) i tarlisk ryb reofilnych przez uzupełnienie substratu żwirowego” . Opracowanie autorstwa mgr Józefa Jeleńskiego oraz dr Pawła Mikusia z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie jest dostępne na stronie Stowarzyszenia Eko Unia pod linkiem

Dodaj komentarz