Konsekwentne działania odnoszą skutek: nowa oczyszczalnia w Łukcie!


26.05.2018 zgłosiliśmy poważną awarię oczyszczalni ścieków w Łukcie do WIOŚ w Olsztynie. Dzięki wspólnej inicjatywie Passarii i ZO PZW sprawa trafiła do Prokuratury. Niestety w dn 29.11.2019 otrzymaliśmy postanowienie o umorzeniu śledztwa. Nie poddajemy się jednak i dzięki współpracy z Kancelarią Gessel z Warszawy złożyliśmy zażalenie. Właśnie otrzymaliśmy zawiadomienie, że postępowanie zostało wznowione!
Tu specjalne podziękowania dla kancelarii GESSEL w Warszawie!
Bez wątpienia nasza akcja zmusiła urzędników do uważniejszego „pochylenia się nad tematem”. W efekcie 24.07.2019 ruszyła budowa nowej oczyszczalni ścieków w Łukcie!
Oddanie oczyszczalni przewidziane jest na koniec roku 2020. Koszt – około 21mln PLN.

Dodaj komentarz