zarybienia pasłęki

Odłowy narybku 2019


W niektórych dopływach Pasłęki pstrągi potokowe bardzo licznie przystępowały do tarła. Niestety ze względu na zabudowę hydrotechniczną (jazy) i regulację koryt, utraciły siedliska potrzebne do rozrodu. Pomimo tych przekształceń woda w dalszym ciągu jest chłodna i przynajmniej w wybranych odcinkach wciąż ma dobrą jakość. W wielu polskich strumieniach prowadzone są zarybienia wylęgiem pstrąga potokowego, a następnie odłowiony narybek wpuszczany jest do większych rzek. W dniach 16-17 i 19 marca 2019 członkowie TMP Passaria przeprowadzili odłowy narybku wiosennego. Połowy narybku wiosennego potwierdziły, że pstrągi w pierwszym roku życia szybko przyrastają w Łukciance, a wolniej w Kanale Trojańskim i Rentynce. Niski poziom wód w tych strumieniach, obserwowany w ciągu ostatnich lat oraz „prace utrzymaniowe” polegające na wykaszaniu roślinności wodnej i porastającej brzegi strumieni, prawdopodobnie były czynnikami negatywnie wpływającymi na przeżywalność narybku. Odłowiono542 pstrągi potokowe. Zagęszczenia narybku wiosennego w tych strumieniach był bardzo małe, a liczebność sięgała kilku lub kilkunastu osobników na 100 m koryta. Warto jeszcze podkreślić, że jakość wody w Łukciance poniżej oczyszczalni ścieków w Łukcie w dalszym ciągu pozostaje zła, a w Kanale Trojańskim wręcz fatalna. Prosimy o zgłaszanie wszystkich oznak wskazujących na zanieczyszczenie tych i pozostałych dopływów Pasłęki.

Dodaj komentarz