Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Walne Zgromadzenie Członków TMP „Passaria”

Szanowni Koledzy W sobotę 12 stycznia 2019 r. w świetlicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Kortowieodbyło się Walne Zgromadzenie Członków TMP „Passaria”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie – obecnych było 70% członków naszej organizacji, co pozwala uznać wszystkie podjęte na zebraniu uchwały jako ważne.             Zabranie poprowadził Prezes – Piotr Piskorski, zgodnie z poniższym porządkiem: Omówienie aktualnych spraw w działalności Stowarzyszenia. Sprawozdanie…