zanieczyszczenie rzeki

Akcje antykłusowicze


 

Członkowie TMP Passaria przeprowadzili 9 akcji antykłusowniczych, w których udział wzięło 14 osób. W ochronie rezerwatu od kilku lat współpracujemy z grupą Ochotniczej Straży Rybackiej działającą przy ZO PZW w Olsztynie. W 2017 roku przekazaliśmy dla tej grupy 2000 PLN na zakup sprzętu i ubrań. Strażnicy ci, działając wspólnie z członkami naszego stowarzyszenia skontrolowała 79ciu wędkarzy. W wyniku tych interwencji trzy sprawy skierowano na policję a dwie do rozpatrzenia przez Państwową Straż Rybacką w Ostródzie.

Podczas naszych akcji po raz kolejny natrafiliśmy na bezmyślne „czyszczenie” koryta Łukcianki prrzez „meliorantów” Kilkaset metrów rzeki wyczyszczone do dna co widać n poniższych zdjęciach.

Dodaj komentarz