tarło pstrąga potokowego

Odłowy tarlaków 2017


Po kilku latach przerwy powróciliśmy do połowu tarlaków pstrąga potokowego. Pasłęka i jej dopływy w znacznym stopniu zostały uregulowane. W efekcie prac regulacyjnych bardzo ograniczona została powierzchnia habitatów dogodnych do tarła dla pstrągów. Tarło pstrągów potokowych w północno-wschodniej Polsce odbywa się od października do grudnia. Na tarliska wybierane są miejsca o szybkim przepływie wody i żwirowym dnie. Ikra zakopywana jest w tzw. gniazdach, mających formę kopca usypanego z drobnego żwiru. Ponieważ w Pasłęce i jej dopływach powierzchnia tarlisk została bardzo ograniczona, samice wielokrotnie składają ikrę w tych samych miejscach, niszcząc gniazda innych pstrągów. Dlatego odławiamy niedużą ilość pstrągów z lokalnej populacji, a wiosną zasilamy ją wylęgiem. W tym roku tarlaki zostały wytarte nad rzeką i wypuszczone w miejscu złowienia. W sumie złowiliśmy kilkadziesiąt pstrągów, od których pobraliśmy 3 l ikry. Po kilku miesiącach inkubacji wylęg trafi do Pasłęki i jej dopływów.

 W odłowach tarlaków pstrąga potokowego przeprowadzonych w dniach od 21 października do 11 listopada uczestniczyło 29 członków stowarzyszenia Passaria. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w odłowy tarlaków, a władzom olsztyńskiego okręgu PZW za przychylność naszym działaniom.

Dodaj komentarz