Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Sprawozdanie z zebrania TMP „Passaria” w październiku 2017r


Towarzystwo Miłośników Pasłęki „Passaria”

KOMUNIKAT nr 1/2017


Szanowni Koledzy

W sobotę 21 października 2017 r. odbyło się Walne Zebranie TMP „Passaria”. Spotkaliśmy się
w świetlicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Kortowie. 
    Frekwencja dopisała, co pozwoliło na podjęcie szeregu uchwał zbliżających nas
do szczęśliwego zakończenia ciernistej drogi ku przekształceniu w stowarzyszenie pożytku publicznego.
Jednogłośnym głosowaniem potwierdziliśmy wolę przekształcenia TMP ”Passaria” w stowarzyszenie pożytku publicznego, oraz niezbędne związane z tym zmiany w statucie.

    W imieniu Zarządu Prezes Piotr Piskorski przedstawił sprawozdanie z działalności w roku 2016 – omówił istotne działania jakie prowadzimy i wskazał na występujące problemy. 
    Wszystkie zarybienia, realizowane w ramach współpracy z ZO PZW w Olsztynie, udało się pomyślnie zrealizować. Łącznie w 2016r do dorzecza rz. Pasłęki trafiło 62,5 tys. szt. narybku letniego i 30 tys. szt. wylęgu żerującego szt. pstrąga potokowego. TMP Passaria pokryło ze środków własnych znaczną część kosztów tych zarybień. Członkowie TMP brali udział w każdym z nich. 

Poniżej tabela przedstawiająca szczegółowe dane dotyczące zarybień w 2016r. 

Obwód rybacki    Data    Sortyment    Ilość (osobn.)

      Pasłęka nr 6    2016-05-12    narybek letni    15000
Pasłęka nr 8    2016-05-17    narybek letni    23500
Giłwa    2016-04-28    wylęg żerujący    30000
Morąg    2016-05-12    narybek letni    15000
Miłakówka    2016-05-12    narybek letni    9000

Ryby pochodziły wyłącznie od tarlaków z Pasłęki, co było możliwe dzięki pracy członków stowarzyszenia podczas odłowów i przede wszystkim życzliwości Mariusza Teodorowicza – właściciela ośrodka zarybieniowego w Komorowie, który od wielu lat udostępnia nam część „mocy przerobowej” wylęgarni.
    W zakresie zwalczania kłusownictwa, Zarząd pozytywnie ocenia działania współpracujących z nami Strażników (przeprowadzono 64 patrole, skontrolowano 79 osób) i Państwowej Straży Rybackiej z Olsztyna i Ostródy. Ogółem wystawiono 9 mandatów).
Są niestety wciąż prowadzone różnego rodzaju prace melioracyjne (szczególnie na rzece Łukta), których jak do tej pory nie udało nam się skuteczne powstrzymać. Są także zagrożenie związane z znacznie wyeksploatowaną – wymagającą modernizacji oczyszczalnią ścieków w miejscowości Łukta. 


W głosowaniu członkowie udzielili absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

    Ponadto odbyły się dyskusje nad kilkoma istotnymi zagadnieniami. W ich wyniku przegłosowano – zmiany wysokości składek na 2018 rok:

•    wysokość składki członkowskiej zwiększyliśmy z 50 na 100 zł;
•    opłata za „nieprzepracowany w 2018 roku dzień” wynosi 200 zł.

Także, w wyniku głosowania wprowadziliśmy obowiązek rozliczenia się za ubiegły rok (składki, prace) – do końca lutego roku następnego. Taka formalna data umożliwi jednoznaczne definiowanie „stanu osobowego” stowarzyszenia na dany rok.
Zdecydowaliśmy, że ponownie dofinansujemy Straż Rybacką działającą przy ZO PZW w Olsztynie kwotą 2000,- zł, ze wskazaniem na pokrycie kosztów ubrań i sprzętu wykorzystywanego podczas kontroli prowadzonych nad Pasłęką.

W końcowej części zebrania odbyła się żywiołowa dyskusja dotycząca biologicznych i moralnych aspektów realizowania zasady „no kill” i efektywności „widełkowego” wymiaru ochronnego. Padały różne propozycje ewentualnych zmian obowiązujących na Pasłęce zasad. Uznaliśmy, że temat ten rozwiniemy na kolejnym zebraniu (marzec 2018). Prosimy wszystkich o przemyślenie tematu i przygotowanie argumentów do dyskusji. Będziemy chcieli wypracować możliwe do przyjęcia (tj. formalnie możliwe do wprowadzenia) warianty i w wyniku głosowania określić kierunek w którym będziemy podążać.

Życzymy udanego początku sezonu 2018 i do zobaczenia na marcowym zebraniu.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria”

Dodaj komentarz