Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria” za 2017 rok

Olsztyn  2017-12-21                                                              Pani Małgorzata Krupa Regionalny Konserwator Przyrody w Olsztynie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska                                                               w Olsztynie Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria” za 2017 rok  W roku 2017­­ członkowie naszego stowarzyszenia kontynuowali działalność statutową wspierając działania RDOŚ i ZO PZW w Olsztynie. Intensywność połowów na terenie rezerwatu Członkowie TMP Passaria poławiali ryby…

tarło pstrąga potokowego

Odłowy tarlaków 2017

Po kilku latach przerwy powróciliśmy do połowu tarlaków pstrąga potokowego. Pasłęka i jej dopływy w znacznym stopniu zostały uregulowane. W efekcie prac regulacyjnych bardzo ograniczona została powierzchnia habitatów dogodnych do tarła dla pstrągów. Tarło pstrągów potokowych w północno-wschodniej Polsce odbywa się od października do grudnia. Na tarliska wybierane są miejsca o szybkim przepływie wody i…

Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Sprawozdanie z zebrania TMP „Passaria” w październiku 2017r

Towarzystwo Miłośników Pasłęki „Passaria” KOMUNIKAT nr 1/2017 Szanowni Koledzy W sobotę 21 października 2017 r. odbyło się Walne Zebranie TMP „Passaria”. Spotkaliśmy sięw świetlicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Kortowie.     Frekwencja dopisała, co pozwoliło na podjęcie szeregu uchwał zbliżających nasdo szczęśliwego zakończenia ciernistej drogi ku przekształceniu w stowarzyszenie pożytku publicznego.Jednogłośnym głosowaniem potwierdziliśmy wolę przekształcenia TMP ”Passaria” w…

Odłowy narybku

Zarybienia i odłowy narybku

  W niektórych dopływach Pasłęki pstrągi potokowe bardzo licznie przystępowały do tarła. Niestety ze względu na zabudowę hydrotechniczną (jazy) i regulację koryt, utraciły siedliska potrzebne do rozrodu. Pomimo tych przekształceń woda w dalszym ciągu jest chłodna i przynajmniej w wybranych odcinkach wciąż ma dobrą jakość. W wielu polskich strumieniach prowadzone są zarybienia wylęgiem pstrąga potokowego,…