tarlisko pstrąga potokowego

Ochrona tarlisk i liczenie gniazd


W okresie od października do grudnia 2017 r. członkowie TMP Passaria uczestniczyli w patrolach związanych z monitoringiem tarlisk i liczeniem gniazd pstrąga potokowego. W tym roku ochrona tarlisk była wspomagana przez system monitoringu rejestrujący osoby i zwierzęta przebywające w pobliżu miejsc rozrodu pstrągów potokowych. Liczyliśmy gniazda pstrągów potokowych w górnym biegu Pasłęki oraz w trzech dopływach: Łukciance, Rentynce i Giłwie. W sumie naliczyliśmy 141 gniazd pstrągów, w tym 113 w Pasłęce i 17 w Rentynce. W tej ostatniej rzece gniazd było znacznie więcej niż w poprzednich latach. Ale przyczyny takiego stanu wyjaśnię w oddzielnej wiadomości.

Dodaj komentarz