tarlisko pstrąga potokowego

Ochrona tarlisk i liczenie gniazd

W okresie od października do grudnia 2017 r. członkowie TMP Passaria uczestniczyli w patrolach związanych z monitoringiem tarlisk i liczeniem gniazd pstrąga potokowego. W tym roku ochrona tarlisk była wspomagana przez system monitoringu rejestrujący osoby i zwierzęta przebywające w pobliżu miejsc rozrodu pstrągów potokowych. Liczyliśmy gniazda pstrągów potokowych w górnym biegu Pasłęki oraz w trzech…