Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Walne zebranie TMP „Passaria”


 

W dniu 05 marca 2016 r. odbyło się Walne Zebranie TMP „Passaria” (drugi termin). Podobnie jak poprzednio spotkaliśmy się w świetlicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Kortowie. Tym razem frekwencja dopisała – przybyło ponad 75% Członków Stowarzyszenia, co pozwoliło – po udzieleniu przez zebranych absolutorium ustępującemu Zarządowi – na przeprowadzenie wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję, tj. zgodnie z zapisami naszego Statutu – na 4 lata.

Do Zarządu zostali wybrani: Jacek Rząsa, Piotr Piskorski, Andrzej Kapusta, Grzegorz Myka, Paweł Dowgwiłłowicz, Bartłomiej Kostrzewski i Bartłomiej Czarnecki.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Marcin Macieszczak, Krzysztof Maternik i Mariusz Sawicki.

Rozdzieliliśmy funkcje i związane z tym zadania. Poniżej przedstawiamy skład zarządu i dane teleadresowe poszczególnych jego członków (funkcja i zadania, imię i nazwisko, telefon, e-mail):

Prezes(koordynacja działań zarządu) Piotr Piskorski 601 841 334 piotr.piskorski61@gmail.com

V-ce Prezes ds. Gospodarki (zarybienia, odłowy) Andrzej Kapusta 669 220 400 kasta@infish.com.pl

V-ce Prezes ds. ochrony rzeki (kłusownictwo, zanieczyszczenia) Jacek Rząsa 695 662 157 fario1@interia.pl

Skarbnik (opłaty członkowskie, finanse Towarzystwa) Bartłomiej Kostrzewski 503 013 700 bartek.kostrzewski@gmail.com

Sekretarz (sprawy administracyjne Towarzystwa) Grzegorz Myka 604 360 066 gmyka@poczta.onet.pl

Członek Zarządu (opieka prawna) Paweł Dowgwiłłowicz 506 137 108 pablo3@op.pl

Członek Zarządu (współpraca) Bartosz Czarnecki 507 631 200 bczarnecki82@wp.pl

Dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyliście. Poza wyborami Władz Stowarzyszenia, Walne Zebranie przegłosowało istotne zmiany w statucie. Obecnie Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek udziału w Walnych Zebraniach. Na Walnym Zebraniu mogą być podejmowane uchwały zmieniające Statut – do czego wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania (do tej pory 1/2). W.w. pozwolą na bardziej sprawne działanie Towarzystwa w przyszłości. Ponadto odbyły się dyskusje nad kilkoma istotnymi zagadnieniami. Część z nich uporządkowaliśmy odpowiednio do woli zebranych – zostały uchwalone przez przybyłych jednogłośnie. Przegłosowano – tym samym wprowadzono następujące zasady:

• Walne Zebrania będą zwoływane w soboty lub niedziele;

• Zarząd został upoważniony do określania konsekwencji za nieobecność na Walnym Zebraniu.

Także zdecydowaliśmy, że dofinansujemy Straż Rybacką działającą przy ZO PZW w Olsztynie kwotą 2000,- zł, ze wskazaniem na pokrycie kosztów paliwa wykorzystywanego na kontrole prowadzone nad Pasłęką. Ponadto po dość długiej dyskusji dotyczącej wprowadzenia zakazu stosowania kotwic, podczas wędkowania na odcinku Pasłęki objętym zezwoleniami, temat nie został poddany pod głosowanie. Uznaliśmy, że na obecnym etapie wystarczającą – formalnie wprowadzoną – regulacją jest obowiązek stosowania haków bezzadziorowych (także kotwic bezzadziorowych).

Zarząd Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria”

Dodaj komentarz