Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Walne zebranie TMP „Passaria”

  W dniu 05 marca 2016 r. odbyło się Walne Zebranie TMP „Passaria” (drugi termin). Podobnie jak poprzednio spotkaliśmy się w świetlicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Kortowie. Tym razem frekwencja dopisała – przybyło ponad 75% Członków Stowarzyszenia, co pozwoliło – po udzieleniu przez zebranych absolutorium ustępującemu Zarządowi – na przeprowadzenie wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej…