Liczenie gniazd tarłowych


 

Od kilku lat jesienią członkowie TMP Passaria wykonują inwentaryzację gniazd tarłowych pstrągów potokowych w Pasłęce i jej dopływach. W 2015 roku warunki liczenia gniazd w Pasłęce były bardzo korzystne, ponieważ woda w rzece była wyjątkowo przezroczysta. Niestety w rzece Łukcianka liczenie gniazd było skrajnie trudne. Oczyszczalnia ścieków w Łukcie odprowadzała tak słabo „oczyszczone” ścieki, że nawet w miejscach o głębokości 10 cm trudno było zobaczyć dno rzeki. W sumie zinwentaryzowaliśmy 96 gniazd pstrągów potokowych. Najwięcej gniazd naliczyliśmy w Pasłęce, a po kilka-kilkanaście w Rentynce i Łukciance. Pstrągi, szczególnie w Pasłęce, tworzą duże gniazda w których ikrę złożyło kilka samic.  Największe gniazdo pstrągów potokowych w Pasłęce miało szerokość ponad 5 m. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w liczenie gniazd tarłowych pstrągów potokowych i zapraszamy w grudniu 2016 roku.

Dodaj komentarz