tarlisko pstrąga potokowego

Ochrona tarlisk i liczenie gniazd

W okresie od października do grudnia 2017 r. członkowie TMP Passaria uczestniczyli w patrolach związanych z monitoringiem tarlisk i liczeniem gniazd pstrąga potokowego. W tym roku ochrona tarlisk była wspomagana przez system monitoringu rejestrujący osoby i zwierzęta przebywające w pobliżu miejsc rozrodu pstrągów potokowych. Liczyliśmy gniazda pstrągów potokowych w górnym biegu Pasłęki oraz w trzech…

młodzi wędkarze

Dzień pstrąga

Członkowie i sympatycy TMP Passaria 19 listopada 2016 r. aktywnie uczestniczyli w warsztatach pstrągowych „Dzień z pstrągiem/Fario Day”. Pierwszym elementem dnia z pstrągiem była pomoc w tarle pstrągów potokowych w Gospodarstwie Rybackim w Komorowie. Pomagaliśmy w kontroli dojrzałości oraz tarle pstrągów. Wiele osób kolejny raz pomagało przy tarle pstrągów, niemniej bliski kontakt z rybami, jak…

Ochrona tarlisk rzeki Pasłęki i jej dopływów

Jak co roku rozpoczynamy ochronę tarlisk Pasłęki i jej dopływów. Bardzo niski stan wody w dorzeczu Pasłęki bardzo utrudnia coroczne tarło pstrągów. Dopiero po pierwszych przymrozkach będzie widoczna większa aktywność ryb w miejscu ubiegłorocznych miejsc tarłowych.Obecnie pojawiają się pierwsze gniazda. Poniżej kilka fotek z początku tarła. Podczas inspekcji Łukcianki członkowie TMP Passaria natrafili na tamę…

Zarybienia 2016

Maj jest miesiącem w którym tradycyjnie spędzamy dużo czasu nad wodą. W tym miesiącu pomagamy w zarybieniach Pasłęki i jej dopływów wylęgiem i narybkiem pstrąga potokowego. W dniach od 12 do 17 maja 2016 roku dziecięciu członków Towarzystwa Miłośników Pasłęki Passaria aktywnie pomagało pracownikom Okręgu PZW w Olsztynie w zarybieniach pięciu obwodów rybackich. Wylęg i…

Odłowy narybku 2016

W kwietniu członkowie Towarzystwa Miłośników Pasłęki Passaria brali udział w odłowach narybku pstrąga potokowego w dopływach Pasłęki. W sierpniu 2015 roku w rzece Łukciance odnotowaliśmy śnięcia ryb, głównie pstrągów potokowych. Zgodnie z przewidywaniami w tej rzece odłowiliśmy wielokrotnie mniej ryb niż w poprzednich latach. Pocieszające było, że jakieś ryby przeżyły drastyczną sytuację. Oprócz pstrągów potokowych,…

Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Walne zebranie TMP „Passaria”

  W dniu 05 marca 2016 r. odbyło się Walne Zebranie TMP „Passaria” (drugi termin). Podobnie jak poprzednio spotkaliśmy się w świetlicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Kortowie. Tym razem frekwencja dopisała – przybyło ponad 75% Członków Stowarzyszenia, co pozwoliło – po udzieleniu przez zebranych absolutorium ustępującemu Zarządowi – na przeprowadzenie wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej…

Liczenie gniazd tarłowych

  Od kilku lat jesienią członkowie TMP Passaria wykonują inwentaryzację gniazd tarłowych pstrągów potokowych w Pasłęce i jej dopływach. W 2015 roku warunki liczenia gniazd w Pasłęce były bardzo korzystne, ponieważ woda w rzece była wyjątkowo przezroczysta. Niestety w rzece Łukcianka liczenie gniazd było skrajnie trudne. Oczyszczalnia ścieków w Łukcie odprowadzała tak słabo „oczyszczone” ścieki,…