• Home
  • /
  • Sprawy organizacyjne
  • /
  • Sprawozdanie roczne z działalności Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria” za 2015 rok
Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Sprawozdanie roczne z działalności Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria” za 2015 rok


 

Stowarzyszenie Miłośników Pasłęki „PASSARIA”

10-116 Olsztyn ul. Ratuszowa 7/4

www.passaria.org

                                                                                                                      Olsztyn  2015-12-18

                                                                                 Zarząd Okręgu PZW w Olsztynie

                                                                                 10 – 136 Olsztyn

                                                                                 ul. Bałtycka 2

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria” za 2015 rok

W roku 2015 członkowie naszego stowarzyszenia kontynuowali działalność statutową wspierając działania RDOŚ i ZO PZW w Olsztynie.

Poniżej przedstawiamy inicjatywy i prace członków TMP Passaria w kolejności chronologicznej:

1.    20 lutego – jeden z naszych członków w trakcie łowienia ryb zauważył, że przezroczystość wody w Pasłęce znacznie obniżyła się. W pobliżu miejscowości Stare Kawkowo przezroczystość wody gwałtownie ulega pogorszeniu. Sprawę zgłoszono do RDOŚ, PZW, ZMiUW i WIOŚ w Olsztynie. Badania wykazały, że przyczyna zmętnienia była naturalna (prawdopodobnie przebicie źródła przez pokłady kredy) i nie zagraża środowisku.

2.    04 kwietnia – zawiadomiliśmy o uzasadnionym podejrzeniu bezprawnego wykonania prac melioracyjnych, przy użyciu ciężkiego sprzętu, na terenie rezerwatu przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce” w miejscowości Tomaryny. Informacja dotarła do RDOŚ w Olsztynie oraz Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie. Nasze podejrzenia okazały się trafne, winny znaleziony i ukarany mandatem.

3.    10 kwietnia – stwierdziliśmy nieuprawnioną wycinkę drzew w obrębie rezerwatu na brzegu Pasłęki w okolicach wsi Kasztanowo. O sprawie poinformowaliśmy Urząd Miasta i Gminy Miłakowo oraz RDOŚ w Olsztynie.

4.    09 – 17 kwietnia – członkowie TMP wzięli udział w elektropołowach narybku pstrąga w rzekach Łukcianka i Trojanka. Odłowione ryby przerzucone zostały prywatnymi środkami transportu do rz Morąg w okolicy ujścia do Pasłęki.. Odłowiono prawie 1200 pstrągów potokowych o wielkości 10 – 18cm oraz chronione minogi strumieniowe, które oczywiście delikatnie wypuszczono. W pracach wzięło udział 40 członków stowarzyszenia TMP Passaria.

5.    30 kwietnia – odbyła się coroczna akcja Sprzątanie Pasłęki. W tym roku w ostatnim dniu kwietnia wspólnie z uczniami gimnazjum w Łukcie sprzątaliśmy fragmenty Pasłęki i Łukcianki oraz las w pobliżu rezerwatu przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”. Wspaniała wiosenna aura towarzyszyła nam w zbieraniu śmieci, których w sumie zebraliśmy kilkadziesiąt worków. Czasem młodzież z dużym poświęceniem wyławiała z wody najbardziej ukryte „ślady” naszej obecności. Dzięki licznej pomocy uczniów zbieranie śmieci zajęło nam znacznie mniej czasu niż w poprzednich latach. Tradycyjnie od kilku lat zbieranie śmieci kończymy ogniskiem. W tym roku gospodarzami i organizatorami ogniska byli leśnicy z Nadleśnictwa Kudypy, którym należą się serdeczne podziękowania. Dziękujemy również dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie oraz nauczycielom i uczniom biorącym udział w sprzątaniu rzek i lasu.

6.    07 maja – członkowie TMP Passaria wzięli udział w zarybieniach Pasłęki i jej dopływów. W akcji wzięło udział 6 osób a do rzek trafiło około 71500 sztuk narybku pstrąga potokowego.

7.    Sierpień – członkowie stowarzyszenia stwierdzili przeprowadzenie prac melioracyjnych na rzece Łukciance – zarówno powyżej jak i poniżej wsi Łukta. Stwierdzono również ingerencję meliorantów na odcinku zaliczanego już do Obszaru Natura 2000 poniżej progu we wsi Ramoty. Prace te obejmowały zarówno koszenie roślinności nadbrzeżnej jak i wydobywanie roślin zakorzenionych w dnie rzeki oraz mułu i żwiru. Pomimo wielu spotkań z przedstawicielami TMP Passaria, które miały na celu uświadomienie decydentom WZMIUR, jak ważną funkcję w ekosystemie Pasłęki pełni ten ciek oraz jak wielką szkodę przynoszą podobne działania, nie widać w tym zakresie ani zrozumienia ani chęci znalezienia kompromisu. Dodatkowo, w wyniku panujących w tym czasie upałów i prawdopodobnie rozebrania bobrowiska w okolicach wsi Dąg, na całej długości rzeki Łukcianka wystąpiły śnięcia pstrągów. Sprawa została zgłoszona do ZMiUW, WIOŚ, PZW, RDOŚ oraz Wójta Gminy Łukta. Badania pobranych próbek wody potwierdziły, że przyczyną śnięć był zespół czynników obniżających znacznie zawartość tlenu w wodzie (osady z bobrowiska i wysoka temperatura).

8.    Październik – listopad – jak co roku prowadziliśmy akcje liczenia gniazd pstrągów i ochrony tarlisk. W akcjach wzięło udział 25 osób.

9.    11 listopada – członkowie stowarzyszenia pomagali w akcji sztucznego tarła w ośrodku zarybieniowym w Komorowie. Dzięki przychylności właściciela hodowli i aktywnego wsparcia naszej organizacji, w Komorowie od lat budowane jest stado tarłowe pstrąga potokowego, które służy nam jako źródło materiału zarybieniowego dla dorzecza Pasłęki.

10.    Dodatkowo, w ciągu całego sezonu 2015 członkowie TMP Passaria wzięli udział w 7 akcjach antykłusowniczych na terenie rezerwatu przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”. W sumie w pracach tych uczestniczyło 20 członków stowarzyszenia.

Do sprawozdania dołączamy listę członków TMP Passaria, którzy w tym sezonie skorzystali z zezwoleń na połów ryb na odcinku Pasłęki między jez Isąg i mostem w Szatankach oraz rz. Giłwie miedzy jez Giłwa i ujściem.

Dodaj komentarz