Śnięcie ryb w Łukciance

W Sierpniu 2015r., w trakcie niżowej wody i wysokich temperatur powietrza, członkowie stowarzyszenia stwierdzili przeprowadzenie prac melioracyjnych na rzece Łukciance: zarówno powyżej jak i poniżej wsi Łukta. Stwierdzono również ingerencję meliorantów na odcinku zaliczanego już do Obszaru Natura 2000 poniżej progu we wsi Ramoty. Stwierdzono dużą ilość szczątków organicznycgh w wodzie co spowodowało znaczne „zamulenie” wody…