Odłowy narybku


 

Po kilku latach przerwy powróciliśmy do wiosennych odłowów narybku pstrąga potokowego. Wylęg tego gatunku corocznie wpuszczany jest do dopływów Pasłęki. Niewielkie strumienie uchodzące do Pasłęki pomimo tego, że zostały w znacznym stopniu uregulowane i płynie nimi kilkakrotnie mniej wody niż kilkadziesiąt lat temu, wciąż mogą być dobrym siedliskiem dla juwenalnych pstrągów. Łukcianka i Rentynka zostały na długich odcinkach uregulowane i przegrodzone nikomu dziś niepotrzebnymi jazami. Budowle hydrotechniczne utrudniają rybom dostęp do dawnych tarlisk, dlatego żeby zrekompensować przekształcenia antropogeniczne wspólnie z ZOPZW w Olsztynie wpuszczamy do tych rzek wylęg pstrąga potokowego. Jesienią pomagaliśmy w rozrodzie dorosłych pstrągów (patrz: Sobota z potokowcem). Teraz przyszła kolej na odłowienie narybku przed wpuszczeniem do rzek potomstwa tarlaków hodowanych w Komorowie. W celu zwiększenia przeżywalności wylęgu i narybku odławiamy starsze osobniki, które wypuszczamy w dolnym biegu rzek. Starsze pstrągi na pewno zjadłyby większość wpuszczonego wylęgu i znacznie ograniczyły efekty zarybień. Rzeki w których odławialiśmy narybek w dolnym biegu zachowały naturalny charakter, dzięki czemu ryby znajdują tam dogodniejsze warunki do życia i nie ma potrzeby ich odławiania.

Odłowy narybku metodą elektropołowów prowadziliśmy od 9 do 17 kwietnia. W sumie uczestniczyło w nich prawie 40 członków stowarzyszenia TMP Passaria. Pstrągi potokowe żyjące prawie przez rok w warunkach naturalnych osiągnęły od 10 do 18 cm długości. Wszystkie ryby w doskonałym stanie zostały wpuszczone do Pasłęki i jej dopływów. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w odłowy narybku pstrąga potokowego oraz ZO PZW w Olsztynie za przychylność naszym działaniom.

Dodaj komentarz