Kolejny dzień odłowów narybku

Członkowie TMP wzięli udział w elektropołowach narybku pstrąga w rzekach Łukcianka i Trojanka. Odłowione ryby przerzucone zostały prywatnymi środkami transportu do rz Morąg w okolicy ujścia do Pasłęki.. Odłowiono prawie 1200 pstrągów potokowych o wielkości 10 – 18cm oraz chronione minogi strumieniowe, które oczywiście delikatnie wypuszczono. W pracach wzięło udział 40 członków stowarzyszenia TMP Passaria.

Minóg strumieniowy – ciekawostka z odłowów

  Rodzima ichtiofauna Polski oprócz ryb reprezentowana jest przez cztery gatunki minogów. Liczebność tych najprymitywniejszych kręgowców w ostatnich kilkudziesięciu latach w Polskich wodach znacznie zmalała. Główne przyczyny ich wymierania związane są z przekształceniami ekosystemów wodnych. Zabudowa hydrotechniczna, przekształcenia koryt rzecznych oraz zanieczyszczenia były przyczynami spadku liczebności wielu gatunków ryb, w tym również minogów. W trakcie…

Sprzątanie Pasłęki 2015

  Sprzątanie Łyny, Pasłęki i jej dopływów stało się jednym z elementów dbałości o warmińskie rzeki. Od wielu lat członkowie stowarzyszenia TMP Passaria zbierają śmieci pozostawione w wodzie i nad brzegami rzek. W tym roku w ostatnim dniu kwietnia wspólnie z uczniami gimnazjum w Łukcie sprzątaliśmy fragmenty Pasłęki i Łukcianki oraz las w pobliżu rezerwatu…

Odłowy narybku

  Po kilku latach przerwy powróciliśmy do wiosennych odłowów narybku pstrąga potokowego. Wylęg tego gatunku corocznie wpuszczany jest do dopływów Pasłęki. Niewielkie strumienie uchodzące do Pasłęki pomimo tego, że zostały w znacznym stopniu uregulowane i płynie nimi kilkakrotnie mniej wody niż kilkadziesiąt lat temu, wciąż mogą być dobrym siedliskiem dla juwenalnych pstrągów. Łukcianka i Rentynka…

Zarybienie wylęgiem

Członkowie Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria” od wielu lat aktywnie uczestniczą w zarybieniach prowadzonych wspólnie z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie. w dniu 7 maja 2015 r. odbyło się kolejne już zarybienie. Do górnej Pasłęki, Miłakówki i Rentynki wpuszczono narybek letni pstrąga potokowego. Ryby były w dobrej kondycji.  Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim osobom pomagającym w trakcie…

Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Sprawozdanie ze spotkania w ZO PZW w Olsztynie 17.04.2012

  Sprawozdanie ze spotkania w ZO PZW w Olsztynie 17.04.2012 Obecni: Janusz Kozak – Dyr. ZO PZW w Olsztynie Piotr Piskorski – Prezes Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria” Jacek Rząsa – V-ce Prezes TMP d/s ochrony Andrzej Kapusta – V-ce Prezes TMP d/s gospodarki Członkowie TMP „PASSARIA” poinformowali p. Dyrektora o zmianach jakie zaszły w stowarzyszeniu…