Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Ankieta dla kandydatów na członka TMP „Passaria”

ANKIETA DLA KANDYDATA NA CZŁONKA TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW PASŁĘKI „PASSARIA”

Z uwagi na specyfikę działalności stowarzyszenia prosimy o wyrozumiałość i uważne wypełnienie poniższej ankiety. Chcielibyśmy aby wszyscy członkowie „Passarii” byli świadomi ideologii jaką się kierujemy oraz zadaniom jakie podjęliśmy się realizować. Ankieta ta będzie analizowana na zebraniu Zarządu i trafi do akt stowarzyszenia.

1. Imię i nazwisko

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Data urodzenia

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Zawód wykonywany i m.ce. pracy

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Od kiedy jesteś członkiem PZW i jakiego koła?

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Czy byłeś karany za wykroczenia wędkarskie?

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Jaki jest Twój stosunek do ideologii Catch&Release?

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.   Czy akceptujesz politykę ograniczeń w zabieraniu ryb w dorzeczu Pasłęki, która w przyszłości może doprowadzić do całkowitego zakazu ich zabijania?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. W jaki sposób możesz pomóc w realizacji postanowień Statutu stowarzyszenia?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zapisy Statutu Towarzystwa Miłośników Pasłęki „PASSARIA”.

Data i Podpis …………………………………………………………………………

Dodaj komentarz