Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Sprawozdanie roczne z działalności Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria” za 2015 rok

  Stowarzyszenie Miłośników Pasłęki „PASSARIA” 10-116 Olsztyn ul. Ratuszowa 7/4 www.passaria.org                                                                                                                       Olsztyn  2015-12-18                                                                                  Zarząd Okręgu PZW w Olsztynie                                                                                  10 – 136 Olsztyn                                                                                  ul. Bałtycka 2 Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria” za 2015 rok W roku 2015 członkowie naszego stowarzyszenia kontynuowali działalność statutową wspierając działania RDOŚ i ZO PZW w Olsztynie….

Dzień pstrąga 2015

  Warsztaty pstrągowe „Dzień z pstrągiem/Fario Day” odbyły się w sobotę 21 listopada 2015 roku. W tym dniu kilkuosobowa grupa członków i sympatyków TMP Passaria pomagała w kontroli dojrzałości i przeprowadzeniu tarła pstrągów potokowych. Warsztaty odbyły się w ośrodku hodującym ryby w Komorowie. Od wielu lat w stawach w Komorowie hodowane są pstrągi potokowe będące…

Śnięcie ryb w Łukciance

W Sierpniu 2015r., w trakcie niżowej wody i wysokich temperatur powietrza, członkowie stowarzyszenia stwierdzili przeprowadzenie prac melioracyjnych na rzece Łukciance: zarówno powyżej jak i poniżej wsi Łukta. Stwierdzono również ingerencję meliorantów na odcinku zaliczanego już do Obszaru Natura 2000 poniżej progu we wsi Ramoty. Stwierdzono dużą ilość szczątków organicznycgh w wodzie co spowodowało znaczne „zamulenie” wody…

Kolejny dzień odłowów narybku

Członkowie TMP wzięli udział w elektropołowach narybku pstrąga w rzekach Łukcianka i Trojanka. Odłowione ryby przerzucone zostały prywatnymi środkami transportu do rz Morąg w okolicy ujścia do Pasłęki.. Odłowiono prawie 1200 pstrągów potokowych o wielkości 10 – 18cm oraz chronione minogi strumieniowe, które oczywiście delikatnie wypuszczono. W pracach wzięło udział 40 członków stowarzyszenia TMP Passaria.

Minóg strumieniowy – ciekawostka z odłowów

  Rodzima ichtiofauna Polski oprócz ryb reprezentowana jest przez cztery gatunki minogów. Liczebność tych najprymitywniejszych kręgowców w ostatnich kilkudziesięciu latach w Polskich wodach znacznie zmalała. Główne przyczyny ich wymierania związane są z przekształceniami ekosystemów wodnych. Zabudowa hydrotechniczna, przekształcenia koryt rzecznych oraz zanieczyszczenia były przyczynami spadku liczebności wielu gatunków ryb, w tym również minogów. W trakcie…

Sprzątanie Pasłęki 2015

  Sprzątanie Łyny, Pasłęki i jej dopływów stało się jednym z elementów dbałości o warmińskie rzeki. Od wielu lat członkowie stowarzyszenia TMP Passaria zbierają śmieci pozostawione w wodzie i nad brzegami rzek. W tym roku w ostatnim dniu kwietnia wspólnie z uczniami gimnazjum w Łukcie sprzątaliśmy fragmenty Pasłęki i Łukcianki oraz las w pobliżu rezerwatu…

Odłowy narybku

  Po kilku latach przerwy powróciliśmy do wiosennych odłowów narybku pstrąga potokowego. Wylęg tego gatunku corocznie wpuszczany jest do dopływów Pasłęki. Niewielkie strumienie uchodzące do Pasłęki pomimo tego, że zostały w znacznym stopniu uregulowane i płynie nimi kilkakrotnie mniej wody niż kilkadziesiąt lat temu, wciąż mogą być dobrym siedliskiem dla juwenalnych pstrągów. Łukcianka i Rentynka…

Zarybienie wylęgiem

Członkowie Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria” od wielu lat aktywnie uczestniczą w zarybieniach prowadzonych wspólnie z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie. w dniu 7 maja 2015 r. odbyło się kolejne już zarybienie. Do górnej Pasłęki, Miłakówki i Rentynki wpuszczono narybek letni pstrąga potokowego. Ryby były w dobrej kondycji.  Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim osobom pomagającym w trakcie…

12