Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Mówimy NIE dla regulacji rzek!

  List poparcia dla protestu wobec planów regulacji rz. Bóbr Informację o planach regulacji 7 km biegu rzeki Bóbr w okolicach miejscowości Wojanów przyjęliśmy z niedowierzaniem. W świetle aktualnej wiedzy na temat konsekwencji podobnych działań oraz obowiązującego w Unii prawa, tego rodzaju prace należy uznać za nieuzasadnione ekonomicznie, wysoce szkodliwe dla środowiska i niedopuszczalne! Trudno…

Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Konferencja-„Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w województwie warmińsko-mazurskim”

  W dniu 12.12.2014 w Lidzbarku Warmińskim,odbyła się konferencja „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” na którą dostaliśmy zaproszenie. Obecny na konferencji był Prezez Piotr Piskorski.  
Celem wydarzenia była prezentacja zrealizowanych inwestycji melioracyjnych oraz podsumowanie działań w ramach PROW 2007-2013,…