Odłowy kontrolne na rzece Łukciance


Sprawozdanie z odłowów kontrolnych ryb przeprowadzonych w rzece Łukciance

Odłowy ryb przeprowadzono w kwietniu 2014 roku. W odłowach uczestniczyło 9 członków PZW, należących do Stowarzyszenia Passaria. Ryby łowione były metodą elektropołowów na odcinku pomiędzy miejscowościami Ramoty i Łukta. Ryby złowione w trakcie odłowów zostały zidentyfikowane do gatunku, a pstrągi potokowe policzone i wpuszczone do rzeki poniżej miejscowości Ramoty. Ze względu na istnienie jazu wodnego na Łukciance w Ramotach juwenalne pstrągi potokowe, którymi zarybiana jest rzeka maja utrudnioną naturalną migrację w dół rzeki, gdzie znajdują znacznie lepsze warunki do życia i są łowione przez wędkarzy.

            W trakcie odłowów stwierdzono osiem gatunków ryb i jeden gatunek minoga. W rzece występowały ryby należące do sześciu rodzin i pięciu ekologicznych grup rozrodczych. Pod względem liczbowym dominowała płoć, która w rzece gromadziła się przed tarłem. Pstrąg potokowy, słonecznica i ciernik występowały w rzece dość licznie, a pozostałe gatunki były nieliczne. W sumie złowiono 385 pstrągów potokowych. Przeważały osobniki o rozmiarach ciała < 25 cm. Świadczy to o dobrych warunkach do wzrostu dla juwenalnych osobników tego gatunku. Dla starszych i większych pstrągów potokowych rzeka jest zbyt płytka i jednorodna. Koryto rzeki jest uregulowane, dno wyrównane, pozbawione kryjówek i zagłębień. Jaz dawnego młyna w miejscowości Ramoty oraz rozlewisko utworzone przez bobry znacznie zmieniają charakter rzeki. Powyżej tych piętrzeń woda jest stagnująca a na dnie znajduje się duża ilość osadów.

Dodaj komentarz