Odłowy kontrolne na rzece Łukciance

Sprawozdanie z odłowów kontrolnych ryb przeprowadzonych w rzece Łukciance Odłowy ryb przeprowadzono w kwietniu 2014 roku. W odłowach uczestniczyło 9 członków PZW, należących do Stowarzyszenia Passaria. Ryby łowione były metodą elektropołowów na odcinku pomiędzy miejscowościami Ramoty i Łukta. Ryby złowione w trakcie odłowów zostały zidentyfikowane do gatunku, a pstrągi potokowe policzone i wpuszczone do rzeki poniżej…