Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Samowolne prace melioracyjne nad rzeką Pasłęką


Zn. TMP/OŚ/02/2014                                                                            

 Olsztyn, 11.02.2014

                                                                   Pan Stanisław Dąbrowski

                                                                  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

                                                                  ul. Dworcowa 60

                                                                  10 – 437 Olsztyn

 Szanowny Panie Dyrektorze,

Chcielibyśmy poinformować, że właściciel działki nr 286 obręb 9, położonej we wsi Mostkowo gm. Łukta, na lewym brzegu rz. Pasłęki ponownie naruszył przepisy o ochronie rezerwatu. Mimo zwróconej mu w ub. roku uwagi oraz zawiadomienia o wykroczeniu przesłanego w lutym 2013 do KP w Łukcie (WOPN-OOP.604.3.2013.HI), roku kontynuował prace umocnieniowe w obrębie swojej działki kompletnie ignorując wcześniejsze uwagi i zastrzeżenia odnośnych urzędów.

Naszym zdaniem jest to niepokojący sygnał i przykład za którym mogą pójść inni gospodarze terenów bezpośrednio przylegających do rzeki. Uważamy, że tym razem należy sprawę potraktować surowo i konsekwentnie domagać się usunięcia zaistniałych szkód.

                                                                                                        Z poważaniem

Podpisano – za Zarząd Prezes TMO „Passaria” Piotr Piskorski

Dodaj komentarz