Patrole ekologiczne 2013/2014

  • Poniżej przedstawiono kilka zdjęć ze stwierdzonych zagrożeń ekologicznych dla rz. Pasłęki i Łukcianki, oraz nielegalnych działaności ludzkich nad jej brzegami.
  • Najczęściej stwierdzono nielegalne wycinki drzew nad brzegiem Pasłęki, wybieranie żwiru i piachu oraz dzikie wysypiska smieci w pobliżu rzeki. Sporadycznie stwierdzono nielegalne zabudowania rzeki:pomosty, mostki, nielegalne regulacje rzeki.
  • Nad rzeką Łukcianką stwierdzono samowolne odprowadzenie ścieków? bezpośrednio do rzeki. ( foto nr 6)
  • Szczególnie niebezpieczne dla ekosystemu rzeki Pasłęki wydaje się oczyszczalnia w Łęgutach (górny odcinek rzeki). W okresie wiosennym cuchnąca breja z oczyszczalni przelewa się do strumyków zasilających Pasłękę. Sama oczyszczalna znajduję się nie więcej niż 50 m od rzeki. (ostatnie dwa zdjęcia)

Dodaj komentarz