Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Samowolne prace melioracyjne nad rzeką Pasłęką

Zn. TMP/OŚ/02/2014                                                                              Olsztyn, 11.02.2014                                                                    Pan Stanisław Dąbrowski                                                                   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska                                                                   ul. Dworcowa 60                                                                   10 – 437 Olsztyn  Szanowny Panie Dyrektorze, Chcielibyśmy poinformować, że właściciel działki nr 286 obręb 9, położonej we wsi Mostkowo gm. Łukta, na lewym brzegu rz. Pasłęki ponownie naruszył przepisy o ochronie rezerwatu. Mimo zwróconej mu…

Patrole ekologiczne 2013/2014

Poniżej przedstawiono kilka zdjęć ze stwierdzonych zagrożeń ekologicznych dla rz. Pasłęki i Łukcianki, oraz nielegalnych działaności ludzkich nad jej brzegami. Najczęściej stwierdzono nielegalne wycinki drzew nad brzegiem Pasłęki, wybieranie żwiru i piachu oraz dzikie wysypiska smieci w pobliżu rzeki. Sporadycznie stwierdzono nielegalne zabudowania rzeki:pomosty, mostki, nielegalne regulacje rzeki. Nad rzeką Łukcianką stwierdzono samowolne odprowadzenie ścieków?…