Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Walne zebranie TMP „Passaria”


 

W dniu 23 stycznia 2014 r. odbyło się walne zebranie TMP „Passaria”. Podobnie jak w roku ubiegłym,  spotkaliśmy się w restauracji Sielanka w Gietrzwałdzie.

 Zebranie prowadził Prezes Towarzystwa – Piotr Piskorski.

Omówiono działalność Towarzystwa w roku ubiegłym (2013), prace które trwają obecnie,  oraz sprawy bieżące (zgłoszone na zebraniu). 

Jako tematy i zagadnienia którym poświęcono najwięcej uwagi warto wymienić:

1)      Aktualne uwarunkowania prowadzenia bieżących prac siłami członków TMP”Passaria”

2)   Informację o zaawansowaniu prac nad przekształceniem Towarzystwa w organizację pożytku publicznego.

Dodaj komentarz