Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Mówimy NIE dla regulacji rzek!

  List poparcia dla protestu wobec planów regulacji rz. Bóbr Informację o planach regulacji 7 km biegu rzeki Bóbr w okolicach miejscowości Wojanów przyjęliśmy z niedowierzaniem. W świetle aktualnej wiedzy na temat konsekwencji podobnych działań oraz obowiązującego w Unii prawa, tego rodzaju prace należy uznać za nieuzasadnione ekonomicznie, wysoce szkodliwe dla środowiska i niedopuszczalne! Trudno…

Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Konferencja-„Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w województwie warmińsko-mazurskim”

  W dniu 12.12.2014 w Lidzbarku Warmińskim,odbyła się konferencja „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” na którą dostaliśmy zaproszenie. Obecny na konferencji był Prezez Piotr Piskorski.  
Celem wydarzenia była prezentacja zrealizowanych inwestycji melioracyjnych oraz podsumowanie działań w ramach PROW 2007-2013,…

Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Walne zgromadzenie TMP „Passaria”

  W dniu 19 listopada 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie TMP „Passaria”. Spotkaliśmy się w restauracji Sielanka w Gietrzwałdzie. Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Towarzystwa w oparciu o §23 pkt 2 i §24 pkt 1 Statutu TMP „Passaria” Prezes Stowarzyszenia – Piotr Piskorski przedstawił zgromadzonym uwarunkowania mające wpływ na – obecnie kluczowe dla nas…

Sobota z potokowcem

  Zarząd TPP „Passaria” zaprasza dnia 29.11.2014 na „Sobotę z potokowcem”. Miejsce spotkania – wylęgarnia w Komorowie-godz. 8:00. Plan imprezy: tarło pstrąga potokowego, sprzątanie rezerwatu, liczenie gniazd tarłowych, ognisko. Prosimy o zabranie woderów, polaroidów oraz prowiantu (wszystko co niezbędne do ogrzania się przy ognisku). Zapraszamy – Zarząd.

Sobota z potokowcem

  W dniu 29.11.2014 w wylęgarni w Komorowie odbyły się warsztaty pstrągowe- „Dzień z pstrągiem.  Od rana pomagaliśmy w przeprowadzeniu tarła pstrągów potokowych hodowanych w Komorowie. W stawach tego ośrodka od wielu lat hodowane są ryby pochodzące od tarlaków złowionych w Pasłęce i jej dopływach. Przed tarłem samce i samice przetrzymywane są w oddzielnych basenach….

Towarzystwo Miłośników Pasłęki "Passaria"

Niecodzienne znalezisko

  Zn. TMP/OŚ/01/2014                                                                           Olsztyn  2014-05- 15                                                                             Pan Stanisław Dąbrowski                                                                  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska                                                                  ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn Szanowny Panie Dyrektorze, chciałbym poinformować, że dzięki obecności w rezerwacie nad Pasłęką, jednemu z członków naszego Stowarzyszenia udało się uratować rzadki gatunek ptaka. W dniu 29.03.2014 będący na rybach w rezerwacie…

Odłowy kontrolne na rzece Łukciance

Sprawozdanie z odłowów kontrolnych ryb przeprowadzonych w rzece Łukciance Odłowy ryb przeprowadzono w kwietniu 2014 roku. W odłowach uczestniczyło 9 członków PZW, należących do Stowarzyszenia Passaria. Ryby łowione były metodą elektropołowów na odcinku pomiędzy miejscowościami Ramoty i Łukta. Ryby złowione w trakcie odłowów zostały zidentyfikowane do gatunku, a pstrągi potokowe policzone i wpuszczone do rzeki poniżej…

12