Wędkarz

Zarybienia narybkiem wiosennym rz. Pasłęki


 

W dniu 17 kwietnia 2013 roku wykonaliśmy znakowanie narybku wiosennego pstrąga potokowego. Znakowanie przeprowadzone jest w celu poznania efektywności zarybień. Wszystkie ryby zostały oznaczone poprzez obcięcie płetwy tłuszczowej. Jest to metoda powszechnie stosowana w wielu krajach świata do znakowania narybku i smoltów ryb łososiowatych. Prawidłowo wykonane znakowanie nie wpływa negatywnie na ryby. Prace były prowadzone zgodnie z zasadami dobrej praktyki rybackiej i zachowaniem dobrostanu ryb. Przed obcięciem płetwy tłuszczowej były usypiane w roztworze anestetyku, a po zabiegu szybko odzyskiwały dobrą kondycję w zbiornikach o dużym przepływie wody. Zarybienie poznakowanym narybkiem wiosennym odbyło się w dniu 18 kwietnia 2013 roku. W sumie do Pasłęki wpuszczono 8500 pstrągów potokowych. Wszystkie ryby wpuszczone do Pasłęki lub jej dopływów w 2013 roku pochodzą od tarlaków złowionych w Pasłęce.

Dodaj komentarz