Nielegalne umocnienia Brzegu Pasłęki


Styczeń 2013 – członek towarzystwa natknął się przy moście w Mostkowie na grupę robotników umacniających brzeg Pasłeki bez zezwolenia. Wezwano patrol policji z Łukty, który spisał relację ze zdarzenia. Temat został przekazany do RDOŚ i odnośnych urzędów. Poniżej pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Zn. TMP/OŚ/01/2013                                                                                Olsztyn  2013-01- 15                                                            

                                                                           Pan Stanisław Dąbrowski

                                                                 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

                                                                 ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn

Szanowny Panie Dyrektorze,

Informuję, że w trakcie połowu ryb na rz Pasłęce w okolicach miejscowości Mostkowo gm. Łukta w dniu 10.01 br, jeden z członków naszego Stowarzyszenia był świadkiem poważnego naszym zdaniem naruszenia przepisów o ochronie rezerwatu. Poniżej relacja świadka.

W dniu 10.01.2013r. po przybyciu nad rzekę Pasłęka w miejscowości Mostkowo zauważyłem, że poniżej mostu drogowego odbywają się prace melioracyjne rzeki polegające na wbijaniu pali drewnianych w jej brzeg. Wzbudziło to moje zainteresowanie wiec spytałem się robotników czy posiadają stosowne zezwolenie na wykonywanie tych prac. Usłyszałem odpowiedź negatywną. Biorąc powyższe pod uwagę powiadomiłem o zaistniałym fakcie Prezesa Stowarzyszenia Passaria Pana Piotra Piskorskiego. Prezes Stowarzyszenia polecił mi oczekiwać na miejscu na przyjazd patrolu Policji. Po ok 15 minutach przyjechał patrol. Przekazałem stosowne informacje funkcjonariuszom oraz wykonałem zdjęcia opisanego miejsca. Zdjęcia załączam w mailu.

Andrzej Jaguszewski

Bardzo prosimy o interwencję i informację o rozwoju sprawy. Ze swojej strony deklarujemy chęć udziału i pomocy (również prawnej). Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że od kilku lat obserwujemy bardzo niefrasobliwe lub wręcz lekceważące podejście rolników, którzy traktują drzewa i krzewy porastające brzegi rzeki jako swoją własność i wycinają je na opał.

                                                                                                                    Z poważaniem,

Podpisano – za Zarząd Prezes TMO „Passaria” Piotr Piskorski

Dodaj komentarz