Odłowy tarlaków

27.10, 30.10 oraz 03.11.2012 dokonano odłowów tarlaków pstrąga potokowego w rz. Pasłęce, w celu pozyskania materiałów rozrodczych do podchowu narybku i wzmocnienia stada tarłowego w Komorowie. 10.11 – odłowowy dokonano w rz. Łukcie. Po pobraniu (na miejscu) produktów płciowych wszystkie ryby wróciły do rzeki w miejscu odłowienia. Zapłodnioną ikrę (ok. 25000 ziaren) przewieziono do ośrodka w Komorowie.

Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Identyfikacja zagrożeń zlewni rzeki Pasłęki

  KOMUNIKAT NR 3/2012 Szanowni Koledzy Towarzystwo Miłośników Pasłęki PASSARIA, realizując jeden z celów statutowych, zaprasza wszystkich członków Towarzystwa do realizacji projektu pod nazwą: „Identyfikacja zagrożeń oraz monitoring zanieczyszczeń w zlewni rzeki Pasłęki”. Naszym zadaniem będzie zlokalizowanie w terenie i wyeliminowanie (poprzez dalsze działania władz Towarzystwa) zagrożeń dla ekosystemu rzeki Pasłęki i jej dopływów. Celem…