Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Spotkanie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie dn. 02.04.2012


 

Podsumowanie spotkania w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie dn. 2.04.2012

Obecni na spotkaniu:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – Stanisław Dąbrowski

Regionalny Konserwator Przyrody – Maria Mellin

Specjalista Agnieszka Karczmarz – Ignatowicz

Prezes TMP „Passaria” – Piotr Piskorski

V-ce Prezes ds. ochrony – Jacek Rząsa

Doradca Zarządu ds. naukowych – Robert Krupa

 1. Piotr Piskorski – nowy Prezes Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Pessaria” podziękował Dyrekcji Ochrony Środowiska w imieniu Zarządu za dotychczasową współpracę i przychylność dla działań miłośników rzeki Pasłęki.
 2. Następnie poinformował o połączeniu Klubu „Passaria” i Stowarzyszenia w jedną organizację, zmianie Statutu i Zarządu oraz planach na najbliższe lata.
 3. Do wglądu Dyrekcji pozostawiono nowy Statut Towarzystwa oraz dokumenty z Walnego Zgromadzenia Członków zawierające m.in. nowy skład Zarządu wraz z podziałem kompetencji poszczególnych jego członków i kompletem danych adresowych każdego z nich.
 4. Ustalono m.in. że w najbliższych dniach sporządzone zostanie porozumienie między Regionalną Dyrekcją i Towarzystwem w sprawie zasad korzystania z rezerwatu „Pasłęka” przez członków Towarzystwa.
 5. Do najważniejszych zadań Towarzystwa na najbliższe lata zaliczono –
 • przekształcenie w Instytucję Pożytku Publicznego
 • poszukiwanie źródeł finansowania działalności statutowej Towarzystwa
 • zatrudnienie strażnika (ów) do ochrony Rezerwatu
 • kontynuacja badań skuteczności zarybień pstrągiem potokowym
 • kontynuacja prac nad budową stada matecznego tarlaków pochodzących z rz. Pasłęki
 • odłowy tarlaków w celu przeprowadzenia sztucznego tarła
 • rozpoczęcie prób z inkubacją ikry w kuwetach ustawionych w nurcie rzeki (jesień 2012)
 • rozpoczęcie badania zagrożeń „cywilizacyjnych” zlewni Pasłęki (zanieczyszczenia, zabudowa, melioracje). Pierwszym krokiem będzie ewidencja tych zagrożeń prowadzona przez grupy członków Towarzystwa działające w terenie.
 • przekazywanie na bieżąco wszelkich spostrzeżeń oraz raportów na temat działań Towarzystwa na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • rozpoczęcie starań o renaturyzację dopływu Morąga i Pasłęki – rz. Łukcianki – sprawdzenie roszczeń rolników dotyczących ich strat na tym terenie i zasadności działań meliorantów.
 • Inwentaryzacja gruntów „zagrożonych” przez rzekę i rozpoczęcie rozmów z właścicielami.
 • rozmowy z ZO Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie w sprawie systemu wydawania zezwoleń na połów ryb oraz usprawnień we współpracy PZW i Towarzystwa (o wynikach poinformujemy RDOŚ odrębnym pismem).
 • stworzenie nowoczesnego i dynamicznego obrazu działań Towarzystwa w Internecie (nowa strona www)
 • inwentaryzacja braków oznakowania Rezerwatu nad Pasłęką i ustawienie nowych tablic
 • spotkanie z Rybackim w Swaderkach w sprawie możliwości połowu ryb w rz. Łynie powyżej m. Ruś (o wynikach również poinformujemy)

Podpisano – za Zarząd Prezes TMO „Passaria” Piotr Piskorski

Dodaj komentarz