Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Ewidencja połowów 2012

  Dane statystyczne z naszych rejestrów połowów w roku 2012 opracował v-ce Prezes Towarzystwa – Andrzej Kapusta. Analizując dane z kilku kolejnych lat można stwierdzić, że populacja pstrąga potokowego w rzece Pasłęce ma się dobrze, jednak niepokój budzi stosunkowo mały udział łowionych ryb młodych (wypuszczanych – niewymiarowych). Dobrym pomysłem okazał się obowiązujący wymiar widełkowy (40-50)…

Znakowanie ryb i zarybienia 20120

  Członkowie Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria” od wielu lat aktywnie uczestniczą w zarybieniach prowadzonych wspólnie z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie. W celu poznania efektywności zarybień narybek wiosenny znakowany jest poprzez obcięcie płetwy tłuszczowej. Pierwsze znakowanie narybku wiosennego pstrąga potokowego odbyło się w 2009 roku. 26 marca znakowaliśmy pstrągi potokowe w ośrodku hodowlanym w…

Odłowy tarlaków

27.10, 30.10 oraz 03.11.2012 dokonano odłowów tarlaków pstrąga potokowego w rz. Pasłęce, w celu pozyskania materiałów rozrodczych do podchowu narybku i wzmocnienia stada tarłowego w Komorowie. 10.11 – odłowowy dokonano w rz. Łukcie. Po pobraniu (na miejscu) produktów płciowych wszystkie ryby wróciły do rzeki w miejscu odłowienia. Zapłodnioną ikrę (ok. 25000 ziaren) przewieziono do ośrodka w Komorowie.

Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Identyfikacja zagrożeń zlewni rzeki Pasłęki

  KOMUNIKAT NR 3/2012 Szanowni Koledzy Towarzystwo Miłośników Pasłęki PASSARIA, realizując jeden z celów statutowych, zaprasza wszystkich członków Towarzystwa do realizacji projektu pod nazwą: „Identyfikacja zagrożeń oraz monitoring zanieczyszczeń w zlewni rzeki Pasłęki”. Naszym zadaniem będzie zlokalizowanie w terenie i wyeliminowanie (poprzez dalsze działania władz Towarzystwa) zagrożeń dla ekosystemu rzeki Pasłęki i jej dopływów. Celem…

Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Lustracja zagrożeń

  10.10.2012 – członkowie stowarzyszenia wraz z przedstawicielami ZMiUW w Olsztynie wzięli udział w lustracji zagrożeń jakie miałaby stwarzać dla okolicznych rolników rz. Łukta – nie stwierdzono logicznych powodów dla prowadzenia kolejnych prac w korycie rzeki. Wstępnie uzgodniono plan współdziałania w dziedzinie renaturalizacji rz. Łukty, która była niegdyś i dalej powinna być cennym tarliskiem ryb z…

12